RÄÄKIGE MEILE OMA SÜNDMUSEST

Kirjeldage lühidalt oma planeeritavat sündmust. Meile on abiks, kui toote välja:

  • Esinejad
  • Asukoha
  • Orienteeruva (või ka täpse) kava
  • Kas on vaja esitada audiovisuaalmaterjale, nt videod, slaidid vms